Witamy na stronie  Przedszkola nr 3 w Rawiczu
im. Krasnala Hałabały
       W naszym przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna, która czuwa nad harmonijnym rozwojem wychowanków, stwarza dzieciom optymalne warunki
do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form otwartego stylu pracy oraz czuwa nad ich bezpieczeństwem.

Wszystkie nauczycielki podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe
na studiach podyplomowych oraz licznych kursach doskonalących
i dokształcających.

Nauczycielki pracują w oparciu o program edukacji zatwierdzony przez MEN, program roczny placówki oraz programy placówki
i statut przedszkola.

W naszym przedszkolu pracuje również 16 pracowników administracyjno- obsługowych.
PERSONEL PEDAGOGICZNY
p. mgr Małgorzata Lis  - dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany
p. Stefania Hoffman - nauczyciel dyplomowany
p. Jolanta Filipowicz - nauczyciel dyplomowany, logopeda
p. Katarzyna Kazubska - nauczyciel dyplomowany
p. Małgorzata Nawrot - nauczyciel dyplomowany
p. Klaudia Kowalska - nauczyciel dyplomowany
p. Karolina Miętkowska - nauczyciel mianowany
p. Violetta Wróblewska - nauczyciel dyplomowany
p. Anna Majchrzak - nauczyciel mianowany
p. Monika Krawiec - nauczyciel logopeda

KATECHECI
p. Krystyna Chmielarz - nauczyciel dyplomowany

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNI
p. Romana Węgielnik - księgowa
p. Ewa Pieprzyk - intendent
p. Joanna Bąk - pielęgniarka
p. Alina Wojtkowiak

PRACOWNICY OBSŁUGI
p. Hanna Kowalska - pomoc nauczyciela
p. Elżbieta Wielebska - woźna oddziałowa
p. Ewa Burchardt - woźna oddziałowa
p. Irena Rejek - woźna oddziałowa
p. Ewa Kaczmarek- woźna oddziałowa
p. Katarzyna Rejek - woźna oddziałowa
p. Grażyna Cierniak- kucharka
p. Jolanta Łacinnik - kucharka
p. Renata Ryznar - pomoc kucharki
p. Józef Grodziski -  woźny/konserwator
p. Natalia Jelinowska - pomoc kuchenna / woźna oddziałowa
PRACOWNICZE TABLO
Anna Majchrzak
Małgorzata Lis
Violetta Wróblewska
Karolina Miętkowska
Romana Węgielnik
Małgorzata Nawrot
Elżbieta Wielebska
Hanna Kowalska
Ewa Burchardt
Klaudia Kowalska
Natalia Nowak
Grażyna Cierniak
Irena Rejek
Ewa Pieprzyk
Józef Grodziski
Renata Ryznar
Monika Krawiec
Strona wykonana przez
Daniel Ciesielski
kontakt: daniel.ciesielski83@gmail.com
tel. 792432328
Strona zmodyfikowana przez
Paweł Lis
kontakt: lispawelwroc@gmail.com
tel. +48 693-174-557
Strona Główna
O Przedszkolu
Z życia Przedszkola
Dokumenty
Kontakt
Nasza Kadra
Archiwum
Rekrutacja
Rozkład Dnia
Zajęcia Przedszkolaków
Oferta Przedszkola
BIP Rawicz
Nasze przedszkole jest również na Facebook